O nás

Jsme spolek podobně založených lidí, kteří si vedle svých civilních zaměstnání a povolání, plní své potřeby, sny, ambice prostřednictvím neziskové činnosti v oblasti volnočasových aktivit. Nabízíme dětem i dospělým všech věkových kategorií možnost smysluplného trávení volného času. Pořádáme a spolupořádáme kurzy, dílny, lekce, výukové plány, akce příměstské tábory a kreativní i odborné workshopy. Některé aktivity mají celoroční pravidelný charakter, některé jsou pouze jednorázové. V současné době máme 89 členů, z toho je 47 dětí a 7 aktivních seniorů.