Na jaře nás oslovila pražská nezisková organizace Monnáda z.s. s prosbou o spolupráci na přípravě 8 turnusů letních příměstských táborů. Základní premisou tohoto projektu bylo umožnit dětem zmírnit dopady sociálního odloučení během distanční výuky v rámci celosvětové pandemie Covid 19, na jejich psychiku a duševní zdraví. Program a zaměření letního kempu vychází z propojení formálního i neformálního vzdělávání, zjištění rozsahu nabytých dílčích znalostí a dovedností v průběhu prezenční nebo distanční výuky a jejich následné doplnění, stejně jako jejich aplikace v běžném životě, aby nešlo jen o teoretické znalosti bez dovednosti uplatnit je. Snahou je rovněž vrátit děti do kolektivu, obnovit a posílit jejich sociální vztahy i vzájemnou kooperaci s vrstevníky, obnovit jejich pracovní, studijní a každodenní návyky mimo domov a znovu získat zájem o vzdělávání.

Zástupci Monnáda z.s. vytipovali lokalitu Českého Brodu jako snadno dostupnou v rámci dopravního spojení a dosahu, městskou aglomeraci s dostatečným zázemím pro vnitřní i venkovní sportování i pro vzdělávací aktivity s dostatkem zeleně, parků a další infrastrukturou. Vzhledem k tomu, že máme z minulých let zkušenosti s letními příměstskými tábory, a především s pestrou náplní volnočasových aktivit, padla volba na Srdcovky z.s. Po vzájemné dohodě jsme ještě požádali o spolupráci TJ Slavoj Český Brod z.s., který spravuje většinu sportovišť v Českém Brodě.

Všechny aspekty a cíle projektu jsme se rozhodli podpořit v prostředí sportovních areálů, neformálním způsobem, protože na základě našich zkušeností je to efektivnější způsob, jak do týdenního plánu navíc začlenit podporu návyků zdravého životního stylu, pohybové aktivity a rozvoj duševní pohody a duševního zdraví u dětí a mladistvých. Na základě spolupráce s místní základní školou Tyršova a TJ Slavoj Český Brod jsme se snažili upřednostnit děti ze sociálně slabších rodin, které by si jinak podobné aktivity nemohly dovolit, nebo děti u kterých se v posledním školním roce projevily problémy se zvládnutím distanční či prezenční výuky, nebo psychické problémy z odloučení ze sociálních skupin.

Monnáda z.s. získala na všech osm turnusů grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního titulu Letní kempy 2021.

Pobytový sportovně vzdělávací tábor Srní

Letem světem s Atletikou

Učíme se s atletikou

Vzdělávací sportovní tábor

Kulinářský příměstský tábor

Příměstský tábor s nastartováním mozkových závitů po distanční výuce

Sportovní příměstský tábor

Nejen míče do koše