Jak bylo na Letem světem s atletikou

Další z turnusů letních kempů s názvem Letem světem s atletikou je u konce. Medaile i odměny jsou rozdané. Věříme, že nám podařilo všechno, co jsme si naplánovali a že příměstský kemp sportovně vzdělávacího charakteru splnil svůj smysl a cíl. 🍀

Stejně jako všechny ostatní turnusy, i tento byl realizován z finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Letní kempy 2021 a bylo nám potěšením spolupracovat na něm s pořádající neziskovou organizací Monnáda z.s..
Děti si propojením formálního i neformálního vzdělávání, doplnily a osvěžily znalosti, které získaly v průběhu prezenční nebo distanční výuky a naučily se jak se mohou některé uplatnit v praktickém životě.