Jak bylo na Učíme se s atletikou

Učíme se s atletikou je dalším z letním kempů,  který jsme spolupořádali. Věříme, že nám podařilo všechno, co jsme si naplánovali a že příměstský kemp sportovně vzdělávacího charakteru splnil svůj smysl a cíl.

Stejně jako všechny ostatní turnusy, i tento byl realizován z finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Letní kempy 2021 a bylo nám potěšením spolupracovat na něm s pořádající neziskovou organizací Monnáda z.s..
Děti si propojením formálního i neformálního vzdělávání, doplnily a osvěžily znalosti, které získaly v průběhu prezenční nebo distanční výuky a naučily se jak se mohou některé uplatnit v praktickém životě. Děti si procvičily prvouku, přírodopis, matematiku, český jazyk, angličtinu, občanskou nauku, výtvarnou výchovu a naučily se mnoho dovedností napříč všemi předměty a hlavně je pak vzájemně propojit. Sportovaly, koupaly se, smály se a užily příjemný týden plný zážitků, vjemů a nových vazeb.